Starpniekiem

Mūsu izpratnē labs starpnieks ir cienījama persona, kas godprātīgi gādā par darījuma noslēgšanu uz līdzējiem pieņemamiem noteikumiem un tā atbilstošu izpildi. Starpnieks nodrošina ar konkrēto darījumu saistīto komunikāciju starp līdzējiem, arī dokumentu un informācijas apmaiņu, ja nepieciešams. Darījumos ar nekustamo īpašumu tieši šie procesi nereti ir paši sarežģītākie, jo ir saistīti gan ar visu pušu interešu salāgošanu, gan lietu kārtības un konkrētās situācijas izpratni. Tāpēc starpnieka darbs bieži nav viegls un prasa gan specifiskas zināšanas, gan praktisko pieredzi un klienta - īpašuma īpašnieka izpratni un uzticēšanos starpniekam.

Mūsu praksē esam pārliecinājušies, ka dažādus darījumus ļoti veiksmīgi spēj organizēt ne tikai nekustamo īpašumu jomas speciālisti, mākleri u.c., bet gan vienkārši cilvēki, kuriem ir labs kontakts ar īpašuma pārdevēju un vienkārši lieliskas komunikācijas spējas. Bieži šādi cilvēki ir īpašnieka kaimiņi, paziņas, gados jaunākas paaudzes radinieki u.c. 

Ja darījums ir līdzējiem interesants un tiek izpildīts atbilstoši norunām, turklāt par to ir rūpējies arī starpnieks, tad ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka vārds "starpnieks" apzīmē cienījamu darījumā iesaistītu partneri, kas pelna atzinību un pienācīgu atlīdzību par ieguldīto darbu.

Tieši tāpēc mēs esam ieinteresēti veiksmīgā un pastāvīgā sadarbībā ar dažādiem starpniekiem piedāvājumu saņemšanā un darījumu organizēšanā.

Turpmākai saziņai ar mums un sadarbības piedāvājumu apspriešanai lūdzam zvanīt uz numuru +371 29 120 760, vai izmantot e-pastu info@vidzemesipasumi.lv, kā arī norādīt precīzu Jūsu kontaktinformāciju.

© SIA "VIDZEMES ĪPAŠUMI", 2017

 .