Īpašniekiem

Nekustamo īpašumu īpašniekiem piedāvājam trīs sadarbības variantus. Savu piedāvājumu Jums varam izteikt pēc Jūsu piedāvājuma saņemšanas un apspriešanas:

A. Nopirksim nekustamo īpašumu. Intereses gadījumā piedāvāsim iegādāties no Jums nekustamo īpašumu par abpusēji pieņemamu cenu un darījuma nosacījumiem. Mūsu piedāvātā pirkuma cena un darījuma nosacījumi būs tieši atkarīgi no mūsu vīzijas par tālāku īpašuma attīstīšanu. 

B. Kopīga sadarbības projekta izstrāde un tā realizācija. Piedāvāsim izstrādāt uz reālo tirgus situāciju balstītu īpašuma attīstīšanas projektu un to kopīgi realizēt. Sagatavojot sadarbības piedāvājumu ņemsim vērā gan Jūsu, gan mūsu iespējas un vīziju par īpašuma attīstīšanu, gan reālo tirgus situāciju. Vienošanās gadījumā mūsu sadarbība balstīsies uz vienkāršiem un saprotamiem partnerattiecību principiem, kā arī abpusēju ieinteresētību gūt peļņu no veiksmīgas projekta realizācijas saskaņā ar vienošanos. 

C. Tikai pārdošana. Iespējama sadarbība arī tikai īpašuma pārdošanas procesā. Šajā gadījumā sadarbība notiek uz līguma pamata un abpusēji izdevīgiem nosacījumiem.

Turpmākai saziņai ar mums un sadarbības piedāvājumu apspriešanai lūdzam zvanīt uz numuru +371 29 120 760, vai izmantot e-pastu info@vidzemesipasumi.lv, kā arī norādīt precīzu Jūsu kontaktinformāciju.

© SIA "VIDZEMES ĪPAŠUMI", 2017

 .