Mājas. Darbs. Atpūta.
Nekustamie īpašumi Vidzemē

Par mums

SIA “VIDZEMES ĪPAŠUMI” ir dibināta 2017.gadā.

Uzņēmuma pamatdarbība ir nekustamo īpašumu pirkšanas un pārdošanas darījumi Vidzemē, t.sk. sliktā stāvoklī esošu, nolaistu un pamestu īpašumu un vides sakārtošana, attīstīšana un turpmāka realizācija.

Mūs pastāvīgi interesē šādu īpašumu piedāvājumi:

viensētas un ēkas jebkādā tehniskā stāvoklī, vecas mājvietas un ēku drupas ar zemi,

lauksaimniecības zeme un meži labā stāvoklī, kā arī aizaugušas lauksaimniecības zemes, krūmāji, daļēji vai pilnībā izstrādāti meži,

zeme pilsētās un lauku apvidū, t.sk. bez jebkādām komunikācijām

jebkādi nekustamie īpašumi aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātos, t.sk. ar apbūves u.c. ierobežojumiem,

nelikvīdi zemesgabali – degradētas, applūstošas vai pārpurvojušās teritorijas u.c.

Esam ieinteresēti iepazīties arī ar jebkādu citu nekustamo īpašumu piedāvājumiem Vidzemē.

Turpmākai saziņai ar mums un sadarbības piedāvājumu nosūtīšanai lūdzam zvanīt uz numuru +371 29 120 760, vai izmantot e-pastu info@vidzemesipasumi.lv, kā arī norādīt precīzu Jūsu kontaktinformāciju.

© SIA "VIDZEMES ĪPAŠUMI", 2017

 .